Medvetandehöjande samtal för kropp, själ och tanke

Är du redo att ta dig själv, din medvetenhet, din personliga och andliga utveckling till nya nivåer?
Kia erbjuder medvetandehöjande samtal för kropp, själ och tanke.

Kia är Multidimensionell Mentor och Spirituell Coach och finns här för att hjälpa dig som är beredd och redo att ta eget ansvar för din medvetenhet och agera utifrån den.

Allt förändring börjar med medvetenhet. Det du inte är medveten om kan du inte förändra, men så fort du når medvetenhet om till exempel vilka sanningar, mönster, beteenden, präglingar och livsmönster som styr dig i dina val och handlingar så har du möjlighet att agera och vidta åtgärder för att förändra din situation.

Att ta ansvar för sin medvetenhet är inte alltid lätt. Ibland så krävs det både stora doser mod och styrka för att vidta de åtgärder som din medvetenhet visar dig till. Kias roll är att via samtal hjälpa dig att öka din medvetenhet och att ge dig tips, råd och stöttning genom dina processer. Hon håller ett kärleksfullt space och visar dig vägen till ditt autentiska jag, bakom alla masker och roller.

Under våra samtal så visar hon dig vägen igenom dina rädslor och skuggsidor och Kia erbjuder dig en trygg och säker plats att våga vara sårbar och autentisk på. Hon lovar att inte säga bara vad du vill höra, utan även det du behöver höra. Hon förmedlar även budskap från bland annat ditt högre jag, dina guider och vägledare.

Vad är fördelarna för dig med våra samtal:
• Ökad medvetenhet av vad som hindrar dig att nå dina mål.
• Ökad närvaro i nuet.
• Insikter i hur saker hänger ihop.
• Ökad medvetenhet i vad du kan och behöver göra
• Ökad medvetenhet om dina autonoma reaktioner.
• Verktyg till att bibehålla ett lugn även när det stormar runt dig.
• Verktyg till att hantera stress.
• Ökad medvetenhet kring vad det är du innerst inne vill.
• Väcka din kreativitet och skaparkraft.
• Ökad självkännedom.
• Ditt högre syfte här på jorden.
• Ökad självkärlek och självrespekt.
• Ökad förmåga att sätta kärleksfulla gränser för dig själv och till andra.
• Ökad känsla av frid och harmoni.

Pris: Det första samtalet är gratis. Vi samtalar ca. 30 minuter och kollar av vad du önskar uppnå med våra samtal och vi känner framför allt efter så att vår kemi stämmer överens och att det är ett ömsesidigt commitment. Våra samtal sker via telefon / videosamtal. 
Efter det så är din investering 1.100:- per samtal ca. 60 minuter (för företag tillkommer moms).

Krav: Att du verkligen är redo att göra en förändring. Det är du och bara du som har ansvar för att förändra dig, och det är du och bara du som har ansvar för att du är lycklig. All förändring som du vill se och ha i ditt liv börjar och slutar med dig. Det är du som måste göra jobbet, Kias roll är att bara finnas där och erbjuda ett kärleksfullt space, vägledning, autenticitet, tips och råd på vägen. 

Namaste 🕉